Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v červnu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

2. června: Čtvrtek

   16.00 HL  Za * a † rodiny Zelenkové, Kozubíkové, Myškové a za duše v očistci

3. června: Pátek –  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučed.; 1. pátek v červnu

   16.00 HL  Za * a † rodinu Pavlíčkovu a brzké uzdravení nemocné osoby

   17.30 DL  Za zdraví, ochranu a požehnání rodičů a dětí a za rodinu Miškaříkovu

4. června: Sobota – 1. sobota v červnu

     8.00 DL  Na úmysl dárce

   17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

5. června:  Neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

     9.00 HL  Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v   očistci a ochranu pro * rodinu

   10.30 DL  Za † Františka Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

6. června:  Pondělí

   18.00 SE  Za † rodiče, manžela a stálou pomoc pro * rodinu

9. června:  Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

   16.00 HL  Za * a † farníky

   17.30 DL  Na poděkování za dar manželství s prosbou o ochranu a požehnaní do dalších let

10. června:  Pátek

   17.30 DL  Za dvoje † rodiče, sestru, 2 bratry, celou † rodinu, za dar zdraví a požehnání pro * rodinu

11. června: Sobota

   17.30 HL  Za dvoje † rodiče, † Jana Václavíka, dar zdraví a ochranu pro * rodiny

12. června: Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

     9.00 HL  Za † Františka a Františku Poláchovy s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu pro celou * rodinu

   10.30 DL  Za * a † farníky 

13. června: Pondělí

   17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16. června: Čtvrtek

   16.00 HL  Za † rodiče Žáčkovy, manžele Čechmánkovy a Kolaříkovy, dar víry pro * rodiny

17. června: Pátek

   17.30 DL  Na poděkování za přijata dobrodiní u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

18. června: Sobota

   17.30 HL  Za † Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče a za dar zdraví pro celou * rodinu

19. června: Neděle – Slavnost Těla a krve Páně

     7.30 DL  Na poděkování za dar eucharistie, všechny milosti a dobrodiní a za * a † farníky

     9.00 HL  Za † manžela Václava Žáčka (15. výročí), rodiče Žáčkovy a Váňovy, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

20. června: Pondělí

   18.00 SE  Za * a † farníky

23. června: Čtvrtek – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

   16.00 HL  Na úmysl dárce

   17.30 DL  Na poděkování za dar života a za všechny milosti

24. června: Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

   16.00 HL  Za * a † farníky

   17.30 DL  Za † Emílii a Leopolda Urbánkovy, syna Zdeňka, zetě Cyrila Koutného, pomoc a ochranu pro * rodinu

25. června: Sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

     8.00 DL  Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na celém světě a za obrácení hříšníků

   17.30 HL  Za † Marii a Františka Ulrichovy, vnuka Petra a celou * a † rodinu

26. června: Neděle – 13. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za † manžela, rodiče z obou stran, bratry, všechny blízké †, ochranu a požehnání pro * rodinu

   10.30 DL  Za † Aloise a Jarmilu Kuželovy, 2 syny, rodiče obou stran, Františka Janíka, duše v očistci a ochranu pro * rodiny

27. června: Pondělí

18.00 SE  Za * a † manžele a rodiny Šimoníkovy, Pavelkovy, Doruškovy, Kozubíkovy, Pokorné a Neubauerovy, zvláště za děti, s prosbou o odpuštění všech hříchů, dar lásky, víry, zdraví duše i těla, ochranu před každým zlem a věčnou spásu pro všechny

28. června: Úterý – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

   17.30 DL  Za děti, mládež a učitele – poděkování za školní rok s prosbou za prázdniny

29. června: Středa – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

   16.00 HL  Za † Františku a Karla Kunderovy (100 let od narození), jejich rodiče a sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.