Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v srpnu ve farnosti Horní Lhota

1. srpna: Čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 16.00 HL Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, rodiče Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny
2. srpna: Pátek 1. pátek v srpnu 16.00 HL Za * a farníky
17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
3. srpna: Sobota 1. sobota v srpnu 8.00 DL Na úmysl dárce
17.30 HL Za † Františku a Antonína Chalupovy, sourozence, jejich rodiče a za duše v očistci
4. srpna: Neděle 18. neděle v mezidobí 9.00 HL Za † manžele Dobešovi a za duše v očistci
10.30 DL Za † Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče, 2 zetě, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
5. srpna: Pondělí Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.30 SE Za * a † rodinu a za duše v očistci
6. srpna: Úterý Svátek Proměnění Páně
7. srpna: Středa
8. srpna: Čtvrtek Památka sv. Dominika, kněze 17.30 HL
9. srpna: Pátek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 17.30 DL Za † bratra a rodiče s prosbou o požehnání, dar víry a moudrosti pro kmotřence
10. srpna: Sobota Svátek sv. Vavřince, mučedníka 17.30 HL Za † Zdenku Žáčkovu, Lubomíra Žáčka, syna Jaroslava a požehnání pro děti s rodinami
11. srpna: Neděle 19. neděle v mezidobí; Farní pouť na Provodov 17.30 DL Za * a † farníky
12. srpna: Pondělí Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 SE Za † rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, za duše v očistci a za dar zdraví pro celou * rodinu
13. srpna: Úterý 17.30 HL Za † rodiče Žáčkovy, Kovářovy, Hubáčkovy, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny
14. srpna: Středa Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna: Čtvrtek Slavnost Nanebevzetí P. Marie 16.00 HL Za † Annu a Karla Kuželovy, bratra Karla v cizině s prosbou o požehnání pro * rodiny
17.30 DL Za všechny * i † dárce hmotných majetků a za všechny dobrodince
16. srpna: Pátek 17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, jeho manželku a za celou † rodinu
17. srpna: Sobota 17.30 HL Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran, dar zdraví pro * rodinu
18. srpna: Neděle 20. neděle v mezidobí 9.00 HL Za † rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dar zdraví a požehnání pro * rodiny
10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise a Annu Petrů, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro rodinu Barcuchovu
19. srpna: Pondělí Památka sv. Jana Eudese, kněze 18.00 SE Za * a † farníky
20. srpna: Úterý Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 17.30 DL Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
21. srpna: Středa Památka sv. Pia X., papeže
22. srpna: Čtvrtek Památka Panny Marie Královny 16.00 HL Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu Krejčířovu, dceru Marii, manžela a syna a za * a † rodinu
17.30 DL Za lékaře a politiky, aby prosazovali ochranu života od početí až do přirozené smrti
23. srpna: Pátek Památka sv. Růženy z Limy, p.
24. srpna: Sobota Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna: Neděle 21. neděle v mezidobí 9.00 HL Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran a požehnání pro celou * rodinu
26. srpna: Pondělí 17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
27. srpna: Úterý Památka sv. Moniky
28. srpna: Středa Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. srpna: Čtvrtek Památka umučení sv. Jana Křtitele 16.00 HL Za * a † rodinu Kolaříkovu a za duše v očistci
30. srpna: Pátek 17.30 DL Za † Marii a Ottu Majzlíkovy a za * a † rodinu
31. srpna: Sobota 17.30 HL Za dvoje † rodiče, 3 † sestry, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise může dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.