Mše v měsíci

1. ledna: Středa – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

       9.00 HL  Na poděkování za milosti a dary v uplynulém roce s prosbou o požehnání v roce novém

   10.30 DL  Na poděkování za milosti a dary v uplynulém roce s prosbou o požehnání v roce novém

2. ledna: Čtvrtek – Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů

     16.00 HL  Za † manžela, syna, vnučku, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro * rodiny

3. ledna: Pátek – Nejsvětější jméno Ježíš; 1. pátek v lednu

   16.00 HL  Za † Josefa Šůstka (1. výročí), † rodiče z obou stran, duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu

   17.30 DL Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci a požehnání pro * rodiny

4. ledna: Sobota – 1. sobota v lednu

      8.00 DL  Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného Srdce na celém světě

   17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty

5. ledna: Neděle – 2. neděle po Narození Páně

     9.00 HL  Za † Josefa Zábojníka (1. výročí), syna Petra,  † rodiče, švagra     Michala Chanáta, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

     10.30 DL  Za † Aloise Chupíka, rodinu Chupíkovu a Andrýsovu, duše v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

6. ledna: Pondělí – Slavnost Zjevení Páně

    16.00 HL  Za * a † farníky

    17.30 DL  Za † rodinu Fraitovu, Antonínovu, Masařovu a požehnání pro * rodiny

7. ledna: Úterý

    17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

9. ledna: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence,  duše v očistci, za dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví a požehnání pro celou * rodinu

10. ledna: Pátek

    17.30 DL  Za † rodiče Ulrichovy, za * a † rodinu a za duše v očistci

11. ledna: Sobota

      17.30 HL  Za † Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

12. ledna: Neděle – Svátek Křtu Páně

        9.00 HL  Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

      10.30 DL  Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

13. ledna: Pondělí

      17.00 SE  Za * a † farníky

16. ledna: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté a Koldůškovy, za duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

17. ledna: Pátek – Památka sv. Antonína, opata

      17.30 DL  Za † rodiče Andrýsovy, celou * a † rodinu a za duše v očistci

18. ledna: Sobota – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

      17.30 HL Za † Bohumilu Váňovu (1. výročí), na poděkování za její lásku, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

19. ledna: Neděle – 2. neděle v mezidobí, Den modliteb za jednotu křesťanů

        9.00 HL  Za † Karla a Annu Pláškovy, dceru Martu a požehnání pro celou * rodinu

      10.30 DL   Za * a † farníky

20. ledna: Pondělí

      17.00 SE   Na úmysl dárce             

23. ledna: Čtvrtek

      16.00 HL  Za † P. Radima Hložánku a za * rodiny Zelenkovy, Myškovy a   Kozubíkovy

24. ledna: Pátek – Památka sv. Františka Saleského, biskupa

      17.30 DL  Za † Lidmilu a Josefa Hubáčkovy, rodiče z obou stran, za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

25. ledna: Sobota – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

    17.30 HL  Za † Josefa Váňu, manželku Marii a za * a † rodinu Váňovu a Kozubíkovu

26. ledna: Neděle – 3. neděle v mezidobí

       9.00 HL  Za * a † farníky

      10.30 DL  Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o požehnání

27. ledna: Pondělí – Památka sv. Anděly Mericiové, panny

      17.00 SE  Za † rodiny Latinákovy, Ovesné, Machů, Polomíkovy, za duše v očistci, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny

30. ledna: Čtvrtek

      17.30 DL    

31. ledna: Pátek – Památka sv. Jana Boska, kněze

      16.00 HL  Na poděkování Josefa Šenovského za dar 60-ti let života s prosbou o požehnání pro rodinu, obec a celou farnost

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.