Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v lednu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. ledna: Sobota – Slavnost Matky Boží, Panny Marie; 1. sobota v lednu

     9.00 HL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu – ochranu, pomoc a požehnání,  za † členy rodiny a za duše v očistci

   10.30 DL  Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného Srdce na celém světě

   17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty

2. ledna: Neděle – 2. neděle po Narození Páně

     9.00 HL  Na poděkování za udělené milosti a za * a † rodiny Lukovy, Galaherovy a Petrů

   10.30 DL  Za † rodinu Vodičkovu, Šůstkovu a Mikuláškovu, za dar zdraví a požehnání pro * rodinu

3. ledna: Pondělí – Nejsvětější jméno Ježíš

   17.00 SE  Za * a † farníky

4. ledna: Úterý

   17.30 DL  Za uzdravení syna Štěpána, ochranu a pomoc pro celou rodinu

6. ledna: Čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně

   16.00 HL  Za † P. Radima Hložánku, † Václava Zelenku a duše v očistci

   17.30 DL  Na úmysl dárce

7. ledna: Pátek – 1. pátek v lednu

   16.00 HL  Na poděkování za 60 let života, dar víry a přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

   17.30 DL  Za * a † rodinu Vlachýnskou a Barcuchovu a za duše v očistci

8. ledna: Sobota

   17.30 HL  Za * a † farníky

9. ledna: Neděle – Svátek Křtu Páně

     9.00 HL  Za děti pokřtěné v roce 2021, jejich rodiče a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

   10.30 DL  Za děti pokřtěné v roce 2021, jejich rodiče a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

10. ledna: Pondělí

   17.00 SE 

13. ledna: Čtvrtek

   16.00 HL  Za † Jana a Jiřinu Petrášovy, za duše v očistci a za * a † rodinu

14. ledna: Pátek

17.30 DL Za † rodiče Ulrichovy, celou * a † rodinu a za duše v očistci

15. ledna: Sobota

   17.30 HL

16. ledna: Neděle – 2. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Na poděkování za ochranu, pomoc a všechny milosti a na daný úmysl

   10.30 DL  Za * a † farníky

17. ledna: Pondělí – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

   17.00 SE  Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)               

20. ledna: Čtvrtek – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

   16.00 HL  Za * a † rodinu Trčkovu

21. ledna: Pátek – Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

   17.30 DL  Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratra, s prosbou o pomoc a ochranu pro * rodinu

22. ledna: Sobota

   17.30 HL  Za † rodiče Šustkovy a Schvajsovy a požehnání pro * rodinu

23. ledna: Neděle – 4. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za † Františka a Marii Poláchovy, syna Františka a zetě

   10.30 DL  Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku, za † rodinu a požehnání pro * rodiny

24. ledna: Pondělí – Památka sv. Františka Saleského, biskupa

 17.00 SE  Za * a † farníky    

27. ledna: Čtvrtek – Památka sv. Anděly Mericiové

   16.00 HL  Na úmysly všech maminek z Hnutí modlitby matek

28. ledna: Pátek – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

   17.30 DL  Za † Ludmilu a Josefa Hubáčkovy, jeho bratra Bohumila, rodiče z obou stran a za * a † rodinu

29. ledna: Sobota

   17.30 HL  Za † Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

30. ledna: Neděle – 4. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za * a † farníky

   10.30 DL  Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci, za dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví a požehnání pro celou * rodinu

31. ledna: Pondělí

   17.00 SE

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.