Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v březnu

1. března: Neděle – 1. neděle postní

       9.00 HL  Za † Josefa a Anastázii Machů, syna Josefa, vnučku Moničku a za celou * rodinu

     10.30 DL Za † Stanislava Kůdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, dva manžely, rodiče Kůdelovy a požehnání pro * rodinu

2. března: Pondělí

     17.00 SE  Za † rodinu Majerikovu, Nášelovu, dar zdraví, ochranu a pomoc pro * rodinu

5. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † Josefa Dočkala, jeho rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

6. března: Pátek – 1. pátek v březnu

     16.00 HL  Za † Marcelu Žáčkovu, Lubomíra a Annu Srněnské, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

     17.30 DL  Za * a † farníky

7. března: Sobota – 1. sobota v březnu

       8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o pomoc a ochranu

     17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

8. března: Neděle – 2. neděle postní

       9.00 HL  Za † Marii Masařovu (1. výročí), manžela, s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise a Annu Petrů, duše v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu Barcuchovu

9. března: Pondělí

     17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

12. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Za * a † farníky

13. března: Pátek

     17.30 DL  Za † Anastázii a Josefa Kuželovy, snachu Věru, rodiče Hlavičkovy, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

14. března: Sobota

     17.30 HL  Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let

15. března: Neděle – 3. neděle postní

       9.00 HL  Za † Martu a Marii Máčalovy, jejich rodiče, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

     10.30 DL  Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu a dar víry pro * rodiny

16. března: Pondělí

     17.00 SE  Za * a † farníky

19. března: Čtvrtek – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

     16.00 HL  Za muže naší farnosti

     17.30 DL  Za * a † farníky

20. března: Pátek

     17.30 DL  Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu, Slávku, syna Václava, zetě Jiřího a ochranu pro * rodinu

21. března: Sobota

     17.30 HL  Za papeže Františka, všechny biskupy, kněze, jáhny a řeholníky s prosbou o dary Ducha Svatého a za nová kněžská a řeholní povolání

22. března: Neděle – 4. neděle postní

       9.00 HL  Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče Masařovy, duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodiny

23. března: Pondělí

     16.00 HL  Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

24. března: Úterý

     17.30 DL  Za potracené děti, jejich rodiče, lékaře a obnovu kultury života v naší zemi

25 března: Středa – Slavnost Zvěstování Páně  

     16.00 HL  Na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou o dary Ducha Svatého pro celou * rodinu

26. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Na úmysl dárce

27. března: Pátek

     17.30 DL  Za † rodinu Manduchovu, Novosadovu, Roubalíkovu, Váňovu, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu pro * rodiny

28. března: Sobota

     17.30 HL  Za * a † rodinu Šůstkovu a Schovajsovu

29. března: Neděle – 5. neděle postní

       9.00 HL  Za * a † farníky

     10.30 DL  Za † rodiče Ambrůzovy, Váňovy, jejich syny a za celou * a † rod.

30. března: Pondělí

     17.00 SE  Za † sourozence Slezákovy, jejich manžele, rodiče a duše v očistci  

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.