Mše v měsíci

Mše svaté v měsíci únoru

 1. února: Pátek – 1. pátek v únoru

     16.00 HL     Za * a + farníky

   17.30 DL     Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

 1. února: Sobota – Svátek Uvedení Páně do chrámu; 1. sobota v únoru

      8.30 DL      Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání,

                        jejich rodiče a kmotry

   17.30 HL    Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání,

                      jejich rodiče a kmotry

 

 1. února: Neděle – 4. neděle v mezidobí

    9.00 HL     Za + Miroslava Malotu, rodiče, sourozence

                      a za * a + rodinu Malotovu a Masařovu

   10.30 DL    Za + Františka Žáčka, jeho maminku Aloisii, otce, duše v                     očistci, dar zdraví a ochranu pro rodinu Pavelkovu, Jurákovu

                      a Maňasovu

 1. února: Pondělí

    17.00 SE    Za + rodiče Machů, jejich + rodiče, za dar zdraví,

                        pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny

 1. února: Úterý – Památka sv. Agáty, panny a mučednice

    17.30 DL   Za * a + farníky

 1. února: Čtvrtek

      16.00 HL   Za + manžela, rodiče z obou stran a požehnání pro * rodinu

 1. února: Pátek

      17.30 DL   Za + Bohumilu Hubáčkovu, rodiče, bratra a manželku

 1. února: Sobota

      17.30 HL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,

                        vytrvalost v dobrém a za uzdravení

 1. února: Neděle – 5. neděle v mezidobí; Adorační den farnosti

        9.00 HL    Za + rodiče Malotovy a syny, rodinu Kolaříkovu,

                        duše v očistci a za celou * rodinu

      10.30 DL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,

                        vytrvalost v dobrém a za uzdravení

 1. února: Pondělí – Panny Marie Lurdské; Světový den nemocných

      17.00 SE    Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu

                        Panny Marie pro celou rodinu

 1. února: Čtvrtek

      16.00 HL   Za + Vladimíra a Františku Žáčkovy, dar zdraví pro celou rod.

 1. února: Pátek

      17.30 DL   Na poděkování za dar života, rodiče, sourozence, syny,

                        s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu

 1. února: Sobota

      17.30 HL   Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,

                        dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu

 

 1. února: Neděle – 6. neděle mezidobí

       9.00 HL    Za + Stanislava Fiedora (1. výročí), + rodinu

                        Fiedorovu a za duše v očistci

   10.30 DL    Za + rodiče Masařovy, dvoje rodiče, sourozence,

                        za duše v očistci a požehnání pro * rodiny

 1. února: Pondělí

     17.00 SE     Za * a + farníky

 1. února: Čtvrtek

     16.00 HL    Za + Václava Zelenku, manželku, syna a dědečky z obou stran

 1. února: Pátek – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

      17.30 DL   Za všechny + dárce hmotných majetků

 1. února: Sobota – Památka sv. Polykarpa,biskupa a mučedníka

      17.30 HL   Za + Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, jejich rodiče,

                        sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

 

 1. února: Neděle – 7. neděle mezidobí

       9.00 HL    Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, dar zdraví

                        a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

     10.30 DL    Za + Františka Maňase, rodiče, sourozence

                        a požehnání pro * rodiny

 1. února: Pondělí

      17.00 SE    Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

 1. února: Čtvrtek

      16.00 HL   Na poděkování za 65 let života s prosbou o požehnání pro rod.

 

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.