Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v listopadu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. listopadu: Středa – Slavnost všech svatých

    16.00 HL  Za Esterku Dobrotovu, plný a nepomíjející život  v nebi

    17.30 DL  Za † rodiče Ulrichovy a Kořenkovy, dar zdraví a požehnání pro * rod.

2. listopadu: Čtvrtek – Vzpomínka na všechny zemřelé

      8.30 SE Za tragicky † Annu Šimoníkovu, duše v očistci z našich rodů vesnic, našeho národa i celého světa

    16.00 HL  Za všechny zemřelé

    17.30 DL  Na úmysl Svatého otce

3. listopadu: Pátek – Památka sv. Martina de Porres, řeholníka; 1. pátek v listopadu

    16.00 HL  Za † rodiče Josefa a Ludmilu Zábojníkovy, bratra Petra, rodinu Zábojníkovu a Pytlovu, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

    17.30 DL  Za † Františka a Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, rodinu Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu pro * rodiny

4. listopadu: Sobota – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa; 1. sobota

      8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

    17.30 HL  Za † rodiče Stanislava a Marii Petrů, jejich sourozence s prosbou o dary Ducha Svatého pro * rodiny

5. listopadu: Neděle – 31. neděle v mezidobí; Výročí posvěcení kostela v DL

      9.00 DL  Za † Vlastimila Pavelku, strýčka Františka, babičku Žáčkovu, dožití 50 let s prosbou o zdraví a požehnání pro * rodiny

    10.30 DL  Za * a † farníky, všechny občany Dolní Lhoty – rodiny, děti, mládež i seniory

6. listopadu: Pondělí

    17.00 SE  Za † Františka Machů z Loučky (40. výročí) a pomoc pro celou jeho r.

9. listopadu: Čtvrtek – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

    16.00 HL  Ke cti Ducha Svatého, otevřenost jeho působení a spolupráci

10. listopadu: Pátek – Památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve

    17.30 DL  Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o ochranu, pomoc a požehnání pro celou * rodinu

11. listopadu: Sobota – Památka sv. Martina Tourského, biskupa

    17.30 HL  Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru Marii, jejího manžela, zetě Milana a dar zdraví pro * r.

12. listopadu: Neděle – 32. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro * rodinu

    10.30 DL  Za † rodiče Divokovy, sourozence z obou stran a dar zdraví pro celou * rodinu

13. listopadu: Pondělí – Památka sv. Anežky České, panny

      8.00 SE         Za * a † farníky         

16. listopadu: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † rodiče Pětrošovy, syna Jaroslava, duše v očistci a ochranu pro * rodiny

17. listopadu: Pátek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

    17.30 DL  Na úmysl dárce

18. listopadu: Sobota – Posvěcení římských bazilik  sv. Petra a Pavla    

    17.30 HL  Za * a † farníky

19. listopadu: Neděle – 33. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za † rodiče Váňovy a Latinákovy, sestru Ludmilu a požehnání pro * rodinu

    10.30 DL  Za † Lubomíra Vaněčku (10. výročí), jeho manželku, rodiče z obou stran, syna, zetě, strýce Jana, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

20. listopadu: Pondělí

    17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)                                   

23. listopadu: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † P. Františka Petrů, rodiče, sourozence, jejich * a † rodiny s prosbou o Boží milosrdenství

24. listopadu: Pátek – Památka sv. Ondřeje Dunc-Laca a druhů, korejských mučed.

    17.30 DL  Za * a †  farníky

25. listopadu: Sobota – Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

    17.30 HL  Za † manžela, † rodinu Strnadovu a Zádrapovu  s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

26. listopadu: Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

      9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o ochranu a dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci

    10.30 DL  Za † Annu Masařovou (1. výročí), manžela a duše v očistci

27. listopadu: Pondělí

    17.00 SE  Za † manžele Marii a Josefa Machů z Újezda, † rodiče a sourozence z obou stran, syna Zdeňka, duše v očistci, ochranu a požehnání pro * rodinu 

30. listopadu: Čtvrtek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

    16.00 HL  Na úmysl dárce

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.