Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v září

3. září: Čtvrtek – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

      16.00 HL  Za † Zdenku a Lubomíra Žáčkovy, syna  Jaroslava, požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami

4. září: Pátek – 1. pátek v září

      16.00 HL Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele Hradilovy       a za celou * rodinu

      17.30 DL  Za * a † farníky

5. září: Sobota – Památka sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice; 1. sobota v září

        8.00 DL  Na úmysl dárce

      17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

6. září: Neděle – 23. neděle v mezidobí

        9.00 HL  Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory, za zdařilý školní rok

      10.30 DL  Za † Lubomíra Vaněčku (1. výročí), dar zdraví,  pomoc a ochranu pro * rodinu

7. září: Pondělí – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučed.

      17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

8. září: Úterý – Svátek Narození Panny Marie

      17.30 DL  Za † Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče, † sourozence a požehnání pro celou * rodinu

10. září: Čtvrtek – Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

      16.00 HL  Za † Františka a Marii Juránkovy, jejich rodiče, † příbuzné, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

11. září: Pátek

      17.30 DL  Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a manželku a za celou † rodinu

12. září: Sobota – Jména Panny Marie

      17.30 HL  Za * a † farníky

13. září: Neděle – 24. neděle v mezidobí

       9.00 HL  Za † Josefa Boráně, † rodiče z obou stran a ochranu pro celou * rodinu

      10.30 DL  Za † Ladislava Kuželu (1.výročí), duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

14. září: Pondělí – Svátek Povýšení svatého Kříže

      18.00 SE  Za dar víry, požehnání pro kmotřence, za nenarozené děti a za duše v očistci

15. září: Úterý – Památka Panny Marie Bolestné

      17.30 DL  Za všechny seniory naší farnosti a na jejich úmysly

17. září: Čtvrtek

      16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich rodiče a sourozence, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

18. září: Pátek

      17.30 DL  Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy, Demlovy  a ochranu pro celou rodinu

19. září: Sobota

      11.00 SE  Mše svatá u Boží muky

      17.30 HL  Za † Bohumila Juračku, † Miloslavu Michalíčkovu jejich † rodiče, † kamarádku a ochranu pro * rodinu

20. září: Neděle – 25. neděle v mezidobí

       9.00 HL  Za * a † rodinu Kovářovu a Matulíkovu, dar zdraví, požehnání,     ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro * rodiny

     10.30 DL  Za † Olgu Hovězákovu (10. výročí), † manžela a za * a † rodinu a duše v očistci

21. září: Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

      18.00 SE       Za * a † farníky         

24. září: Čtvrtek

      16.00 HL  Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa Vaněčku,       požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami

25. září: Pátek

      17.30 DL  Za dvoje † rodiče, jejich † děti, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

26. září: Sobota

      17.30 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran a požehnání pro celou * rodinu

27. září: Neděle – 26. neděle v mezidobí

        8.00 DL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, za dar zdraví, ochranu a pomoc pro * rodiny

      10.00 HL Oslavy 600 let obce

28. září: Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka

        9.00 HL  Za * a † farníky, za děti přistupující ke svatému přijímání a jejich rodiče

      17.30 DL

29. září: Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů      18.00 SE  Za † Josefa Čechmánka, Annu Halasovu a za celou * a † rodinu  

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.