Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v červnu

 

 1. června: Sobota – Památka sv. Justina mučed.; 1. sobota v červnu

            8.00 DL  Na úmysl dárce

          17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

 

 1. června: Neděle – 7. neděle velikonoční

            9.00 HL  Za + Václava Žáčka, rodiče, dar zdraví a ochranu

                            Panny Marie pro celou * rodinu

          10.30 DL  Za + rodiče Jurákovy, prarodiče Heinzovy, dar zdraví

                          a požehnání pro celou * rodinu

 1. června: Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků

            18.00 SE   Za * a + farníky

 1. června: Čtvrtek – Památka sv. Norberta, bisk.

          16.00 HL   Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štreitovy,

                      Marii Mihulcovu, požehnání, dar zdraví a víry pro * rodiny

 1. června: Pátek – 1. pátek v červnu

          16.00 HL   Za + Marii a Františka Juránkovy, jejich rodiče,

                         + přízeň a požehnání pro * rodinu

          17.30 DL   Za účastníky májových pobožností

 1. června: Sobota

            11.00 SE  Za * i + členy hasičského sboru Sehradice s prosbou o

                        ochranu, pomoc a milosti všem bratrům a sestrám

          17.30 HL   Za účastníky májových pobožností

 

 1. června: NeděleSlavnost Seslání Ducha Svatého

            9.00 HL  Za * a + farníky

          10.30 DL  Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče Masařovy

                           s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou rodinu

 1. června: Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve

          18.00 SE   Za + Josefa Čechmánka, jeho rodiče, + rodinu

                            Janíčkovu, Holasovu a stálou pomoc pro * rodiny

 1. června: Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

            16.00 HL  Na poděkování za kněze naší farnosti a všechny kteří zde

                      působili, s prosbou o dary Ducha Svatého pro ně; za nová                     kněžská a řeholní povolání z našich rodin, obcí, farnosti

          17.30 DL   Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, 2                        manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu

 1. června: Pátek

          17.30 DL   Za + Miroslava Masaře, jeho rodiče, duše v očistci

                           s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodinu

 1. června: Sobota – Památka sv. Víta, mučedníka

          17.30 HL   Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, jejich rodiče

                             a ochranu pro celou * rodinu

 

 1. června: NeděleSlavnost Nejsvětější Trojice; 1. svaté přijímání

            8.45 HL   Za všechny tatínky

          10.00 DL   Za všechny tatínky

 1. června: Pondělí

          17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

 1. května: Čtvrtek

            16.00 HL          

 1. června: Pátek – Památka sv. Aloise, řeholníka

          17.30 DL   Za * a + farníky

 1. června: Sobota

            9.30 DL  Za * i + členy hasičského sboru Dolní Lhota s prosbou

                           o ochranu, pomoc a milosti všem bratrům a sestrám

          17.30 HL  Za + Františku Poláchovu (1. výročí)

 

 1. června: NeděleSlavnost Těla a krve Páně

          9.00 HL  Za + Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, sourozence,

                         duše v očistci, ochranu a pro celou * rodinu

 1. června: Pondělí – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

16.00 HL  Za + Zdeňka a Marii Navrátilovy, snachu Yvetu,

                         požehnání pro * rodiny

          17.30 DL  Za * a + rodinu Malaníkovu a Večeřovu

 1. června: Úterý

            18.00 SE  Za * a + farníky

 1. června: Čtvrtek

            16.00 HL  Za děti, mládež a učitele – poděkování za školní rok

                            s prosbou za prázdniny

 1. června: Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

          16.00 HL   Za * a + farníky

          17.30 DL   Za + rodiče Hromádkovy, dceru, 2 syny, snachu,

                             zetě, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

 1. června: Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

          8.00 DL  Za + Josefa Coufalíka, duše v očistci s prosbou

                           o požehnání pro celou * rodinu

          17.30 HL Za + Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru

                         Miladu a syna Josefa, dar zdraví pro celou * rodinu

 

 

 1. června: Neděle13. neděle v mezidobí

          9.00 HL  Za + rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence,

                           dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny

          10.30 DL  Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče

                            a sourozence a ochranu pro * rodinu

 

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.