Mše v měsíci

Mše svaté v měsíci dubnu

 1. dubna: Pondělí

            18.00 SE  Za * a + farníky

 1. dubna: Čtvrtek

            16.00 HL  Za + Martu a Františka Máčalovy s prosbou o ochranu

                            Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu

 1. dubna: Pátek – 1. pátek v dubnu

            16.00 HL  Za * a + farníky

          17.30 DL  Za + rodiče Kuželovy, snachu Věru, rodiče Hlavičkovy,                       dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

 1. dubna: Sobota – 1. sobota v dubnu

            8.00 DL    Na úmysl dárce         

          17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty

 

 1. dubna: Neděle – 5. neděle postní

          9.00 HL  Za + Petra, Marii, Františku Ulrichovy a za celou * a + rod.

          10.30 DL Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilu, + rodinu

                         Maňasovu, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

 1. dubna: Pondělí

          18.00 SE Za všechny * i + dárce hmotných majetků

                        a za všechny dobrodince

 1. dubna: Čtvrtek

          16.00 HL Za + Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z obou stran,

                           sourozence a za celou * rodinu

 1. dubna: Pátek

          17.30 DL  Za + rodiče Kozubíkovy, 2 zetě, + rodiče Januškovy,                                        dva syny, zetě a za * a + rodiny a duše v očistci

 1. dubna: Sobota

          17.30 HL  Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy a Pláškovy

                            s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

 

 1. dubna: Neděle – Květná neděle

          8.45 HL Za + Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava, + rodiče

                        Honzovy, Žáčkovy a požehnání pro celou * rodinu

          10.30 DL  Za Jarmilu a Aloise Kuželovy, syna Jiřího, rodinu                                Záhorovskou a Františka Janíka

 1. dubna: Pondělí

          17.00 SE  Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

 

 1. dubna: Čtvrtek – Zelený čtvrtek

          16.00 HL  Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání

          17.30 DL  Na poděkování za dar kněžství a eucharistie

 1. dubna: Pátek – Velký pátek

          15.30 HL  Velkopáteční obřady

          17.30 DL  Velkopáteční obřady

 1. dubna: Sobota – Bílá sobota

          20.00 HL Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření

                           po celém světě

 

 1. dubna: Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

            9.00 HL  Na poděkování za 60 let společného života

          10.30 DL  Za * a + farníky

 1. dubna: Pondělí – Velikonoční pondělí

            8.00 DL  Za + Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, rodiče

                        z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodiny

            9.00 HL  Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou

                          o dar zdraví a požehnání do dalších let

 1. dubna: Úterý

            18.00 SE  Za + rodiče Bačovy, 2 dcery, 2 syny a ochranu pro * rodinu  

 1. dubna: Čtvrtek

            16.00 HL  Za * a + farníky

 1. dubna: Pátek

            17.30 DL  Na úmysl dárce

 1. dubna: Sobota

            17.30 HL Za + manžela, jeho bratry, duše v očistci, dar zdraví

                           a ochrany Panny Marie pro * rodinu

 

 1. dubna: Neděle – 2. neděle velikonoční; Neděle Božího milosrdenství 9.00 HL Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, za dar zdraví

                          a pomoc pro * rodinu

          10.30 DL Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče, sourozence,                 duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

 1. dubna: Pondělí – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 18.00 SE Za * a + farníky       

 

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.