Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v listopadu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. listopadu: Úterý – Slavnost všech svatých

    16.00 HL  Za plný a nepomíjející život Esterky Dobrotové

    17.30 DL  Za † rodiče Kořenkovy a Ulrichovy, jejich rodiče a sourozence, syna Stanislava, vnuka Petra, neteř Irenu a požehnání pro * rodiny

2. listopadu: Středa – Vzpomínka na všechny zemřelé

      8.00 SE        

    16.00 HL  Na úmysl Svatého otce

    17.30 DL  Za všechny zemřelé

3. listopadu: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † Václava Zelenku, manžela a syna

4. listopadu: Pátek – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa;

                        1. pátek v listopadu

    16.00 HL  Za spásu † Marie Vrlové a všech † členů rodiny Vrlovy a Sklenářovy, požehnání a pomoc celé * rodinu

    17.30 DL  Za † Annu a Miroslava Majeríkovy, jejich rodiče a sourozence, dceru Janu Šůstkovu a manžela Františka, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu

5. listopadu: Sobota – 1. sobota v listopadu

      8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

    17.30 HL  Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL, jejich syna Františka a snachu Annu, za rodiče Ladislava a Vlastu Latinákovy ze SE, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

6. listopadu: Neděle – 32. neděle v mezidobí;

                        Výročí posvěcení kostela v Dolní Lhotě

      9.00 DL  Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Bačínskou, Mikovčákovu a Půlovu, dar víry a lásky, dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie pro * rodiny

    10.30 DL  Za všechny občany Dolní Lhoty – za rodiny, děti, mládež i seniory

7. listopadu: Pondělí

    17.00 SE  Za* rodiny Majzlíkovy, Hejmalíčkovy a Máčalovy

10. listopadu: Čtvrtek – Památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve

    16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny

11. listopadu: Pátek – Památka sv. Martina Tourského, biskupa

    17.30 DL  Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o živou víru

12. listopadu: Sobota – Památka sv. Josafata biskupa  a mučedníka

    17.30 HL  Za † rodiče Maňasovy a Petrů s prosbou o dary Ducha Svatého pro * rodiny

13. listopadu: Neděle – 33. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za † manžela Miroslava Pláška, jeho rodiče, sestru Martu, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

    10.30 DL  Za † Františka a Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, rodinu Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu pro * rodiny

14. listopadu: Pondělí

      8.00 SE  Za * a † farníky

17. listopadu: Čtvrtek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

    16.00 HL  Za † rodinu Kubíčkovu, Ludmilu a Hanu Kormanovy a ochranu              pro* rodiny

18. listopadu: Pátek – Posvěcení římských bazilik  sv. Petra a Pavla

    17.30 DL  Za kněze a nová kněžská povolání

19. listopadu: Sobota

    17.30 HL  Za * a † farníky

20. listopadu: Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

      9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o ochranu a dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci

    10.30 DL  Na poděkování za životní jubileum s prosbou o dar zdraví, za †Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich, rodiče, syna, zetě, strýce Jana

21. listopadu: Pondělí – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

    17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

24. listopadu: Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Dunc-Laca a druhů, mučedníků

    16.00 HL  Na poděkování za dary a milosti udělené celé rodině s prosbou o dar zdraví, ochranu, pomoc a požehnání všem jubilantům a jejich rodinám

25. listopadu: Pátek – Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

    17.30 DL  Za * a †  farníky

26. listopadu: Sobota

    17.30 HL  Za † Bohumilu a Aloise Váňovy, 2 sestry, prarodiče Chmelařovy, dar zdraví a ochranu pro * rodiny

27. listopadu: Neděle – 1. neděle adventní

      9.00 HL  Na poděkování za 70 let života, pomoc o ochranu do dalších let a požehnání pro celou * rodinu

    10.30 DL  Za † manžela, celou † rodinu s prosbou o dar víry na přímluvu Panny Marie

28. listopadu: Pondělí

    17.00 SE        

29. listopadu: Úterý

      6.30 HL     

30. listopadu: Středa – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

      6.45 DL  Za * a † rodinu Divokovu a Petrášovu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.