Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v září

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

2. září: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery a ochranu pro * rodinu

3. září: Pátek – Památka sv. Řehoře Velikého, pap. a učitele církve; 1. pátek v září

    16.00 HL  Za * a † farníky

    17.30 DL  Za Ladislava Kuželu, duše v očistci a ochranu pro * rodinu

4. září: Sobota – 1. sobota v září

      8.00 DL  Na úmysl dárce

    17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

5. září: Neděle – 23. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za školáky a studenty, učitele a profesory, za zdařilý školní rok

    10.30 DL  Za † Lubomíra Vaněčku, † rodinu, dar zdraví a požehnání pro * rod.

6. září: Pondělí

    17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

9. září: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † Františka Šustka (1. výročí), manželku a za celou * a † rodinu

10. září: Pátek – Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

    17.30 DL  Za * a † farníky

11. září: Sobota

    11.00 SE  Za všechny občany Sehradic s prosbou o požehnání a ochranu Mše svatá u Boží muky u OÚ

    17.30 HL  Za * a † rodinu Šustkovu a Schovajsovu a za duše v očistci

12. září: Neděle – 24. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za † Anežku a Josefa Šenovské, † rodiče a sourozence z obou stran a požehnání pro * rodinu

    10.30 DL  Za † Libuši Divokovu (1. výročí)

13. září: Pondělí – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

    18.00 SE  Za † rodiče Majzlíkovy, bratry, † Stanislava Kuželu, za duše v očistci a za * i † rodinu

14. září: Úterý – Svátek Povýšení svatého Kříže

    17.30 DL  Za všechny seniory naší farnosti a na jejich úmysly

16. září: Čtvrtek – Památka sv. Ludmily, mučednice

    16.00 HL  Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele Hradilovy a za celou * rodinu

17. září: Pátek

    17.30 DL  Za † Olgu a Stanislava Hovězákovy, rodiče, duše v očistci, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

18. září: Sobota

     17.30 HL  Za † Jiřího Pláška, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

19. září: Neděle – 25. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za †  Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran a ochranu

            pro celou * rodinu

    10.30 DL  Za † Miloslava, Jaroslava a Emila Hlavičkovy, duše v očistci a ochranu pro * rodinu

20. září: Pondělí – Památka sv. Ondřeje Teagona, kněze a Pavla Hasanga, muč.

    18.00 SE  Za * a † farníky

23. září: Čtvrtek – Památka sv. Pia z Pietrelciny

    16.00 HL  Za † Anastázii a Karla Kozlovy, Josefa Zámečníka, sestry, bratra a jejich rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

24. září: Pátek

    17.30 DL  Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy a Demlovy a ochranu pro celou r.

25. září: Sobota

    17.30 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu pro celou * rodinu

26. září: Neděle – 26. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za * a † farníky

    10.30 HL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, duše v očistci a požehnání pro * rodiny

27. září: Pondělí  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

    18.00 SE  Za † rodiče Šenovské a Latinákovy, jejich rodiče, za duše v očistci s prosbou o ochranu pro * rodinu

28. září: Úterý – Slavnost sv. Václava, mučedníka

    16.00 HL  Za † rodiče Zelenkovy, dědečky, za duše v očistci a * rodiny Zelenkovy a Lichevníkovy

    17.30 DL  Za † Marii a Otu Majzlíkovy a za * rodinu

30. září: Čtvrtek – Památka sv. Jeronýma,kněze a učitele církve

    16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich sourozence a rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.