Mše v měsíci

Mše svaté v měsíci září

 1. září: Sobota – 1. sobota v září

 11.00 HL   Svatba Veroniky Nášelové a Zdeňka Semeráda

 17.30 HL   Za členy živého růžence ze Sehradic

 

 1. září: Neděle – 22. neděle v mezidobí

 9.00 HL   Na poděkování za 70 let života, za + rodiče z obou stran, + bratra a sestru, za dar víry, zdraví, pomoc a ochranu pro celou rodinu

 10.30 DL  Za + Jaroslavu Pavlíčkovu, sourozence, rodiče a za celou * a + rodinu

 1. září: Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

   18.00 SE  Za * a + farníky

 1. září: Úterý

   17.30 DL  Za + manžela, syna, vnuka a ochranu Panny Marie pro * rodiny

 1. září: Čtvrtek

 16.00 HL  Za + Františka Žebráčka, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a pomoc pro * rodiny

 1. září: Pátek – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučed,;1. pátek v září

   16.00 HL  Na úmysl dárce

 17.30 DL  Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a jeho manželku

 1. září: Sobota – Svátek Narození Panny Marie

   8.00 DL   Za nenarozené děti

 17.30 HL  Za + Zdeňku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa Vaněčku,  požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami

 

 1. září: Neděle – 23. neděle v mezidobí

  9.00 HL  Za všechny oběti holokaustu z našeho národa,  jejich * příbuzné, za celý židovský národ, aby poznal a přijal Ježíše jako Spasitele a došel odpuštění hříchů

 10.30 DL  Za + Marii a Josefa Petrášovy, Aloise Divoku, jejich rodiče a sourozence a požehnání pro * rodinu

 1. září: Pondělí – Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

   18.00 SE   Za + rodinu Novosadovu, Manduchovu,  Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci

 1. září: Úterý

   17.30 DL  Za seniory z obcí farnosti

 1. září: Čtvrtek – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

   16.00 HL  Za + Marii a Františka Juránkovy, jejich rodiče, + příbuzné, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

 1. září: Pátek – Svátek Povýšení svatého Kříže

   17.30 DL  Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o všechny milosti do dalších let

 1. září: Sobota – Památka Panny Marie Bolestné

   8.00 DL  Na úmysl dárce

   17.30 HL  Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a milosti do dalších let

 

 1. září: Neděle – 24. neděle v mezidobí

   9.00 HL   Za * a + farníky

   10.30 DL   Za + Františka Kováře, rodiče Strnadovy, Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro * rod.

 1. září: Pondělí

   17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

 1. září: Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků

   16.00 HL  Za + Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran a požehnání pro celou * rodinu

 1. září: Pátek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

   17.30 DL   Za + Marii a Ottu Majzlíka a za * a + rodinu

 1. září: Sobota – Pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání na Velehrad

 

 1. září: Neděle – 25. neděle v mezidobí

   9.00 HL   Za + Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran a ochranu pro * rodinu

   10.30 DL      Za * a + farníky

 1. září: Pondělí

   18.00 SE   Za + Josefa Čechmánka, rodiče z obou stran, pomoc pro * rodiny

 1. září: Čtvrtek – Památka sv. Vincence de Paul, kněze

   16.00 HL  Za + Ottu Lysého, jeho rodiče a za celou * rodinu

 1. září: Pátek – Slavnost sv. Václava, mučedníka

   16.00 HL   Za + Josefa Vojáčka (1.výročí) a za * a + rodinu Vojáčkovu

   17.30 DL   Za + Jaroslava Strnada, jeho rodiče, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

 1. září: Sobota – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

   17.30 HL   Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o pomoc a ochranu do dalších let i pro celou * rodinu

 

 1. září: Neděle – 26. neděle v mezidobí

   9.00 HL  Za + Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje rodiče, za duše v očistci a požehnání pro * rodiny

   10.30 DL  Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku, dceru Ludmilu, manžela, syna Milana a ochranu a pomoc pro * rodinu

 

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise může dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.