Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v říjnu ve farnosti Horní Lhota

1. října: Úterý – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve     16.00 HL  Zádušní mše svatá za † Jiřího Pláška

3. října: Čtvrtek

          16.00 HL  Za † Ottu a Bohumila Lysého, jejich rodiče a za celou * rodinu

4. října: Pátek – Památka sv. Františka z Assisi; 1. pátek v měsíci

            16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich sourozence, rodiče, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

          17.30 DL  Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy a za celou * rodinu

5. října: Sobota – 1. sobota v říjnu

            8.00 DL   Na úmysl dárce

          17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty

6. října: Neděle – 27. neděle v mezidobí

          9.00 HL  Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery a požehnání pro * rodinu

          10.30 DL  Za † Miroslava Malotu (1. výročí), rodiče, bratry, duše v očistci s prosbou o dar zdraví, ochranu a požehnání pro * rodinu

7. října: Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové

            18.00 SE  Ke cti Panny Marie Růžencové, za oživení víry a modliteb na celém světě – hlavně v rodinách, za obrácení nepřátel Církve     

9. října: Středa

            16.00 HL  Za občany Horní Lhoty, obcí farnosti s prosbou o ochranu, pomoc a požehnání

10. října: Čtvrtek

            16.00 HL  Za † rodiče Dočkalovy, syna, dvě snachy s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

11. října: Pátek – Památka sv. Jana XXIII., papeže

            17.30 DL  Za † Františka Kováře, rodiče Strnadovy, Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

12. října: Sobota – Památka sv. Radima, biskupa

                        17.30 HL Za † Boženu Pláškovu (1.výročí), vnuka, zetě, rodinu Pláškovu a Majzlíkovu s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

13. října: Neděle – 28. neděle v mezidobí; Oslava patrona kostela v Horní Lhotě  sv. Dionýsia a druhů, mučedníků

            9.00 HL  Za * a + farníky

          10.30 HL  Za všechny dobrodince a poutníky

14. října: Pondělí

          17.00 SE  Na poděkování za přijatá dobrodiní, † tetu, duše v očistci s prosbou o požehnání pro * rodiny

17. října: Čtvrtek – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč.

            16.00 HL Za † Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

18. října: Pátek – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

            17.30 DL Za † Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy, jejich rodiče, duše v očistci a za * rodinu

19. října: Sobota – Památka sv. Pavla od Kříže, kněze

            17.30 HL  Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru  Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava, dar víry, zdraví a ochranu pro * rodiny

20. října: Neděle – 29. neděle v mezidobí

            9.00 HL  Za † rodiče Kovářovy, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

          10.30 DL  Za * a † farníky

21. října: Pondělí – Památka bl. Karla Rakouského

            17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

25. října: Pátek

            17.30 DL  Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

26. října: Sobota

            17.30 HL Za † Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci, za dar zdraví a požehnání pro * rodiny

27. října: Neděle – 30. neděle v mezidobí; Výročí posvěcení kostela v Horní Lhotě       

          9.00 HL  Na poděkování za 60 let společného života, za dar zdraví do dalších let

          10.30 HL  Za všechny * i † dárce hmotných majetků a za všechny dobrodince

28. října: Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

            17.00 SE  Za † rodiče, manžela, duše v očistci s prosbou o stálou pomoc pro * rodinu

31. října: Čtvrtek – Památka sv. Wolfganga, bisk.

            16.00 HL  Za † rodiče Malyškovy, Žáčkovy, za celou † rodinu, za * rodinu, dar zdraví a požehnání

          17.00 SE  Za všechny občany Sehradic

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.