Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v červnu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. června: Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věč. kněze

    16.00 HL  Ke cti Ducha Svatého, otevřenost jeho působení a spolupráci

    17.30 DL  Za kněze, řeholníky a řeholnice a za nová  kněžská a řeholní povolání

2. června:  Pátek – 1. pátek v červnu

    16.00 HL  Za všechny nemocné a za jejich rodiny

    17.30 DL  Za † rodiče Kuželovy a Hlavičkovy, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodiny

3. června: Sobota – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků; 1. sobota

      8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu

    17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic a účastníky májových pobožností

4. června:  Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

      9.00 HL  Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

    10.30 DL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran  s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

5. června:  Pondělí – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

      8.00 SE  Za * a † farníky

8. června:  Čtvrtek

    16.00 HL  Na úmysl dárce

9. června:  Pátek

    17.30 DL  Na úmysl dárce

10. června: Sobota

    17.30 HL  Za † Františka Žáčka, 2 manželky, duše v očistci a za celou * rodinu

11. června: Neděle – Slavnost Těla a krve Páně

      7.30 DL  Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci; za dar víry, dary Ducha Svatého, zdraví a požehnání pro celou * rodinu

      9.30 HL  Za * a † farníky; zvláště za děti, které přistoupili k 1. svatému přijímání

12. června: Pondělí

    18.00 SE  Na poděkování za 55 let života a za celou * rodinu

15. června: Čtvrtek – Památka sv. Víta, mučedníka

    16.00 HL  Za * a † rodinu Šenovskou a Hlavicovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

16. června: Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

    16.00 HL  Za † členy rodiny a na dobrý úmysl

    17.30 DL  Na poděkování za 25 let manželství s prosbou o požehnání pro * rodinu

17. června: Sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

      8.00 DL  Za * a † farníky

    17.30 HL  Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru Miladu, syna Josefa a dar zdraví pro * rodinu

18. června: Neděle – 11. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Za † Ludmilu a Stanislava Navrátilovy, manžele Štraitovy, Šanderovy a Stratilovy

    10.30 DL  Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dva švagry a požehnání pro * rodinu

19. června: Pondělí

    17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

22. června: Čtvrtek

    16.00 HL  Za † manžela, rodiče z obou stran, † bratry, ostatní blízké † s prosbou o pomoc a ochranu pro * rodinu

23. června: Pátek

    17.30 DL  Na poděkování za všechny milosti

24. června: Sobota – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

      8.00 DL  Na úmysl dárce s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodinu

    17.30 HL  Za † Josefa Kráčalíka, sourozence, rodiče a požehnání pro celou * rodinu

25. června: Neděle – 12. neděle v mezidobí

      9.00 HL  Na poděkování za 75 let života a 50 let manželství s prosbou o dar víry a zdraví; za rodiče Marii a Františka Majzlíkovy z HL, jejich syna a snachu; za rodiče Vlastu a Ladislava Latinákovy ze SE, zdraví a ochranu pro * rodinu

    10.30 DL  Za † Stanislava Kúdelu, syna, Marii Slovákovu, syna, 2 manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu

26. června: Pondělí

      8.00 SE  Za * a † farníky   

29. června: Čtvrtek – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

    16.00 HL  Za † Františku a Karla Kunderovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny

    17.30 DL Za kněze a za nová kněžská povolání

30. června:  Pátek

    17.30 DL  Za děti, mládež a učitele – poděkování za školní rok s prosbou za prázdniny

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.