Mše v měsíci

Mše svaté v měsíci listopadu

 

 1. listopadu: Čtvrtek – Slavnost všech svatých

     16.00 HL  Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele Kubíčkovy, jejich

     syna Jiřího a ochranu pro * rod.

     17.30 DL  Za + rodiče Ulrichovy, Kořenkovy, vnuka, syna, duše v očistci

     a požehnání pro * rodiny

 1. listopadu: Pátek – Vzpomínka na všechny zemřelé; 1. pátek v listopadu

     8.00 SE  Za všechny + biskupy, kněze a jáhny

     16.00 HL  Za všechny zemřelé

   17.30 DL  Na úmysl Svatého otce

 1. listopadu: Sobota – 1. sobota v listopadu

     8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

   17.30 HL  Za Esterku Dobrotovu, ať je její láska a památka požehnáním

    a její duše je spojena do svazku živých

 

 1. listopadu: Neděle – 31. neděle v mezidobí; Výročí posvěcení kostela DL

     9.00 DL  Za + rodiče Zádrapovy, + rodinu, požehnání a ochranu Panny

     Marie pro * rodinu

     10.30 DL  Za * a + farníky

 1. listopadu: Pondělí

     17.00 SE  Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, dar zdraví

     a požehnání pro * rodiny

 1. listopadu: Úterý

     17.30 HL  Za + Soňu Bartákovu, rodiče z obou stran, za manžela a děti

     a za celou * rodinu

 1. listopadu: Čtvrtek

     16.00 HL  Za + Ottu a Marii Pláškovy, jejich rodiče a sourozence, dar

     zdraví a ochranu pro * rodinu

 1. listopadu: Pátek – Posvěcení lateránské baziliky

     17.30 DL  Za + rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě, dar zdraví

     a ochranu pro * rodinu

 1. listopadu: Sobota – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

     17.30 HL  Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, sestry MiIadu a Marii, dar

     zdraví a požehnání pro * rodinu

 

 1. listopadu: Neděle – 32. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za + Františka Maňase (1.výročí)

     10.30 DL  Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou o ochranu,

     pomoc a požehnání pro celou * rodinu

 1. listopadu: Pondělí

     17.00 SE  Za * a + farníky

 1. listopadu: Čtvrtek

     16.00 HL  Za + rodiče Malyškovy a Žáčkovy s prosbou o požehnání pro

     * rodinu

 1. listopadu: Pátek

      17.30 DL  Za * a + farníky

 1. listopadu: Sobota – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

     17.30 HL  Za * a + rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu a Krejčí, za dar

     zdraví a požehnání pro * rodiny

 

 1. listopadu: Neděle – 33. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Na poděkování za dožití životní ho jubilea pro rodiče

     Šenovské, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu

     10.30 DL  Za + Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich rodiče, bratra

     Jana, zetě Milana a za celou * rodinu

 1. listopadu: Pondělí

     17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

 1. listopadu: Úterý

     17.30 DL  Za kněze, řeholníky a za nová kněžská a řeholní povolání

 1. listopadu: Čtvrtek – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

     16.00 HL

 1. listopadu: Sobota – Památka sv. Ondřeje Dunc-Laca a druhů, korejských m.

     17.30 HL  Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa Pláškovy, Marii

     a Františka Šenovské, dceru Yvetu, rodiče, na poděkování za dar zdraví

     s prosbou o požehnání pro celé rodiny

 

 1. listopadu: Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

     9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar zdraví

     na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci

     10.30 DL  Za + Františka Janušku (1.výročí), dvoje rodiče, celou + rodinu

     s prosbou o ochranu

 1. listopadu: Pondělí

     17.00 SE

 1. listopadu: Čtvrtek

     16.00 HL  Za + Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče, sourozence, dar

     zdraví a požehnání pro * rodinu

 1. listopadu: Pátek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

     17.30 DL  Za + rodiče Majerikovy, dceru Janu, dar zdraví a požehnání

     pro celou * rodinu

 

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise může dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.