Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v březnu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

4. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † r. Pětrošovu, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

5. března: Pátek – 1. pátek v březnu

     16.00 HL  Za † Václava a Vlastu Zelenkovy, syna Václava, vnuka Václava a za duše v očistci 

     17.30 DL  Za * a † farníky

6. března: Sobota – 1. sobota v březnu

       8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o pomoc a ochranu

     17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

7. března: Neděle – 3. neděle postní

       8.00 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu – ochranu a požehnání

       9.00 HL  Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka,  Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, požehnání  a dar zdraví pro * rodiny

9. března: Úterý

     17.30 DL  Za † manžely Hubáčkovy, bratra Bohumila a požehnání pro celou * r.

11. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † Marii a Josefa Masařovy, jejich rodiče s prosbou o dar zdraví, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

12. března: Pátek

     17.30 DL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou r.

13. března: Sobota

     17.30 HL  Za Svatého otce, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky, zasvěcené osoby a členy společenství SJVS

14. března: Neděle – 4. neděle postní

       8.00 DL 

       9.00 HL  Za † Marcelu Žáčkovu, Annu a Lubomíra Srněnské, za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodiny

     10.30 DL  Za † Marii Hlavičkovu a ochranu pro naše rodiny

15. března: Pondělí

     17.00 SE  Za * a † farníky     

18. března: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † Martu a Františka Máčalovy, dar zdraví a ochranu pro celou * r.

19. března: Pátek – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

     16.00 HL  Za * a † farníky

     17.30 DL  Za muže naší farnost

20. března: Sobota

     17.30 HL  Za † Oldřicha Ambrůze, sourozence, rodiče z obou stran s prosbou o požehnání a dary Ducha Svatého

21. března: Neděle – 5. neděle postní

       8.00 DL 

       9.00 HL  Za † Helenu Úšelovu, † Vladislava Úšelu, jeho manželku, rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu a dar víry pro celou * rodinu

22. března: Pondělí

     17.00 SE  Za † Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna Karla, jeho dvě manželky a dceru, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

23. března: Úterý

     17.30 DL  Na poděkování za dar života, požehnání pro celou * rodinu, za * a † rodinu Malaníkovu a Večeřovu  

25. března: Čtvrtek – Slavnost Zvěstování Páně

     16.00 HL  Za † Josefa Machů a jeho manželku, † syna Josefa a za zdraví celé * rodiny

     17.30 DL  Za * a † farníky

26. března: Pátek

     17.30 DL  Na poděkování za 10 let společenství modliteb matek v naší farnosti, s prosbou o požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

27. března: Sobota

     17.30 HL  Za † Josefa Šůstka, rodiče z obou stran a za celou * rodinu

28. března: Neděle – Květná neděle

       8.45 HL

     10.30 DL  Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče Masařovy, duše v očistci  s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodiny

29. března: Pondělí

     18.00 SE  Za † Jaroslava Majerika, sourozence, rodiče z obou stran, pomoc a požehnání pro * rodiny

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.