Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v prosinci

1. prosince: Úterý

       6.30 HL Za celou * rodinu – pomoc, ochranu a požehnání a za všechny † příbuzné

2. prosince: Středa

       6.30 DL  Za kněze a řeholníky a za nová kněžská a řeholní povolání

3. prosince: Čtvrtek – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

     16.00 HL 

4. prosince: Pátek – Památka sv. Jana Damašského, kněze; 1. pátek v prosinci

     16.00 HL  Za † Marii a Františka Žáčkovy, pomoc a ochranu pro * rodiny

     17.30 DL  Za † Bohuslava a Marii Maňasovy, rodiče z obou stran, požehnání a ochranu pro * rodiny

5. prosince: Sobota – 1. sobota v prosinci

       8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc pro celé lidstvo

     17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

6. prosince: Neděle – 2. neděle adventní

       9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za * a † včelaře ze Slopného, Sehradic, DL, HL, jejich rodiny a na poděkování za všechna dobrodiní

7. prosince: Pondělí – Památka sv. Ambrože, biskupa

     17.00 SE  Za * a † farníky

8. prosince: Úterý – Slavnost Panny Marie, počaté bez dědičného hříchu

     16.00 HL  Za † rodiče Nášelovy a Machů, syna Josefa s prosbou o zdraví a stálou naději a víru v ochranu pro celou rodinu

     17.30 DL  Na poděkování za 40 let života s prosbou o pomoc a ochranu do dalších let a za uzdravení tety

9. prosince: Středa

       6.30 DL 

10. prosince: Čtvrtek

     16.00 HL  Za vyřešení tíživé finanční situace; ochranu, pomoc a vedení v životě; za umírající a za duše v očistci

11. prosince: Pátek

     17.30 DL  Za † Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy, za celou * rodinu a duše v očistci

12. prosince: Sobota – Panny Marie Guadalupské

     17.30 HL  Za * a † rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu a Krejčí, dar zdraví, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro * rodiny

13. prosince: Neděle – 3. neděle adventní

       9.00 HL  Za † manžela, † bratry, rodiče z obou stran, všechny blízké zemřelé, požehnání a ochranu pro * rodiny

     10.30 DL  Za * a † farníky

14. prosince: Pondělí – Památka sv. Jana od Kříže, kněze          

     17.00 SE  Za † rodinu Latinákovu, Motlovu, Machů, za duše v očistci, na poděkování s prosbou o požehnání pro * rodiny

15. prosince: Úterý

      6.30 HL     

16. prosince: Středa

      6.30 DL     

17. prosince: Čtvrtek

     16.00 HL    

18. prosince: Pátek

     17.30 DL  Na úmysl dárce

19. prosince: Sobota

     17.30 HL  Za * a † farníky

20. prosince: Neděle – 4. neděle adventní

       9.00 HL  Za † Jaroslava Kutáčka, syna s rodinou v cizině, požehnání pro * rodinu a za duše v očistci

     10.30 DL  Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

21. prosince: Pondělí

     17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

22. prosince: Úterý

       6.30 HL                

24. prosince: Čtvrtek – Štědrý den

     20.00 DL  Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem; za příchod Božího království

     22.00 HL  Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem; za příchod Božího království

25. prosince: Pátek – Slavnost Narození Páně

       9.00 HL  Za všechny občany obcí patřících do farnosti; za všechny * i † rodáky

     10.30 DL  Za * a † farníky

26. prosince: Sobota – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

       9.00 HL  Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL, syna Františka a snachu Annu, za rodiče Ladislava a Vlastu Latinákovu ze SE; za dar   zdraví, ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou * rodinu

     10.00 DL  Za † Karla Kolaříka, † rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

27. prosince: Neděle – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

       9.00 HL  Na úmysl dárce a za * rodinu Martincovu

     10.30 DL  Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence, zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu                 

31. prosince: Čtvrtek

     15.30 HL  Na úmysl dárce

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.