Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v červnu

29. června: Pondělí – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

     16.00 HL  Za † rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence, dar víry a ochranu Panny Marie pro * rodinu

     17.30 DL  Za † rodiče Kuželovy, 2 syny, rodiče z obou stran, Františka Janíka, duše v očistci, za dar zdraví a požehnání pro * rodiny

30. června: Úterý – Svátek Výročí posvěcení katedrály

     18.00 SE  Za * a † farníky

Mše svaté v měsíci červenci

Památka sv. Veroniky Giuliani

2. července:  Čtvrtek

     16.00 HL  Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, pravnuka, rodiče Majeríkovy, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

3. července: Pátek – Svátek sv. Tomáše, apoštola 1. pátek v červenci

     16.00 HL  Za † Annu a Františka Maňasovy, jejich sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny

     17.30 DL  Za † Marii Tarabusovu a za celou * rodinu

4. července: Sobota – Památka sv. Prokopa, opata; 1. sobota v červenci

     10.30 DL Na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání do dalších let a ochranu Panny Marie pro * rodinu

     17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty

5. července:  Neděle – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

       9.00 HL  Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery a požehnání pro * rodinu

     10.30 DL  Za * a † farníky

6. července: Pondělí – Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

     18.00 SE  Za účastníky májových pobožností, ochranu a pomoc pro jejich rodiny

7. července:  Úterý

     17.30 DL Na úmysl dárce

9. července: Čtvrtek

     16.00 HL  Za * a † rodinu Pastyříkovu, Černochovu a Justovu

10. července: Pátek

     17.30 DL  Za * a † rodinu Kozubíkovu a Masařovu

11. července: Sobota – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

     17.30 HL  Za † rodiče Dočkalovy, syny, dvě snachy s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

12. července:  Neděle – 15. neděle v mezidobí

        9.00 HL  Za † rodiče Váňovy, Latinákovy, sestru Ludmilu a požehnání pro * rodinu

      10.30 DL  Za † Jiřího Kuželu, duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu

13. července:  Pondělí – Památka sv. Jindřicha

      18.00 SE  Za * a † farníky

14. července:  Úterý – Památka sv. Hroznaty, mučedníka

     17.30 HL  Za dar zdraví všech nemocných naší farnosti

16. července: Čtvrtek – Památka Panny Marie Karmelské

     16.00 HL  Za * a † farníky

17. července: Pátek

     17.30 DL  Na poděkování za dar života, pomoc a ochranu pro celou rodinu

18. července: Sobota

     17.30 HL  Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro celé * rodiny a za † rodiče Pavlišovy

19. července: Neděle – Oslava patronky kostela v DL Panny Marie Karmelské               9.00 DL 

     10.30 DL  Za všechny dobrodince, farníky a poutníky

20. července: Pondělí

     17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

26. července: Pátek – Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze

     17.30 DL  Za † manžela, rodiče a prarodiče, dvě sestry a bratra s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

25. července: Sobota – Svátek sv. Jakuba, apoštola

     17.30 HL  Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran, dar zdraví pro * rodinu

26. července: Neděle – 17. neděle v mezidobí

       9.00 HL   

     10.30 DL   Na úmysl dárce

27. července: Pondělí – Památka sv. Gorazda a druhů

    18.00 SE   

30. července: Čtvrtek

     16.00 HL  Za † rodiče Fiuráškovy a Polomíkovy, jejich děti s prosbou o dar zdraví pro * rodiny

31. července: Pátek – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

     17.30 DL  Za * a + farníky

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.