Pastorační plán

PASTORAČNÍ  PLÁN  2015
farnosti Horní Lhota

1.   CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V   ROCE :
Svátek křtu Páně – konec vánočního období – neděle 11. ledna
Popeleční středa – začátek postní doby – 18. února
Květná neděle – začátek Svatého týdne – 29. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ5. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páněčtvrtek 14. května
Slavnost Seslání Ducha svatéhoneděle 24. května
Slavnost Nejsvětější Trojiceneděle 31. května
Slavnost Božího Tělačtvrtek 4. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšovapátek 12. června
Slavnost Ježíše Krista Králeneděle 22. listopadu
První neděle adventní – začátek nového církevního roku – 29. listopadu

2.     POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýněsobota 25. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýněneděle 24. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýněneděle – 16. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání ve ŠTÍPĚsobota 10 – 11.. října
Dušičková pouť na Svatém Hostýněsobota 11. října

3.  SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Horní Lhotěúterý 10. února
Slavnost Božího Tělačtvrtek 4. června
První svaté přijímání dětíneděle 14. června
Patrocinium Panny Marie Karmelské (Dolnolhotská pouť) – neděle   19. července
Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) – neděle 11. Října

4. SVATÝ KŘEST V HORNÍ LHOTĚ :

18. ledna 17. května 20. září
15. února 21. června 18. října
15. března 19. července 15. listopadu
19. dubna 16. srpna 20. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – pondělí 2. Února
Za členy SDH z celé farnosti – neděle 26. dubna v 10.30
Za školní mládež (konec školního roku) – pondělí 29. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) – neděle 30. srpna
Za členy živého růžence: každý první pátek, nebo sobotu v měsíci

6. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 22. února
Na Svatou zemi: 3. – 4. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci:   5. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 26. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 24. května
Na misie: 18. října
Na Charitu: 15. listopadu

7. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2016 SE BUDE ZAPISOVAT :
Čtvrtek 3. prosince

Komentáře nejsou povoleny.