O farnosti

Kostel v římskokatolické farnosti Horní Lhota je zasvěcen sv. Divišovi.

Duchovní správa v Horní Lhotě
K prvnímu červenci letošního roku byl kaplan otec Tomáš Káňa ustanoven administrátorem ve farnostech Jevíčko, Chornice a Biskupice u Jevíčka. Na jeho místo byl jmenován d.p. P. Kryštof Klat, jako kaplan v Újezdu a v Horní Lhotě. Se zvláštním dovolením otce arcibiskupa (zdravotní důvody a blízkost léčení v Luhačovicích) může bydlet na faře v Horní Lhotě. Tato skutečnost poněkud změnila systém v konání bohoslužeb. Nebylo by rozumné, přejíždět například 16 km z Horní Lhoty do Drnovic a farář aby jel 11 km do Horní Lhoty. Proto jsme na zkoušku upravili rozvrh bohoslužeb tak, že otec Krištof koná bohoslužby v Horní Lhotě, v Sehradicích a vypomáhá ve Slopném a podle potřeby v Újezdě. Je hornolhotským farníkům k dispozici na faře k rozhovorům a v případě potřeby k zaopatřování nemocných. Duchovní správa zůstává v Újezdě a proto všechna povolení, dispense, propuštění z farnosti a jiné správní záležitosti (matriční, snubní, výuka ve školách a pod.), je třeba řešit s farářem, který je povinen tyto záležitosti vyřizovat.
P. Jan Můčka, farář

Komentáře nejsou povoleny.