O farnosti

O farnosti
Římskokatolická farnost Horní Lhota leží na území Arcidiecéze olomoucké v děkanátu Valašské Klobouky a spadají do ní obce Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice. Farní kostel stojí již od roku 1746 v Horní Lhotě a jeho patronem je sv. Dionysus (sv. Diviš). Významné oslavy ve farním kostele jsou Hornolhotské hody – druhá neděle v říjnu – a Výročí posvěcení kostela bližší neděle k 25. 10.

V Dolní Lhotě byl v roce 2014 posvěcen nově postavený kostel, jehož patronkou je Panna Maria Karmelská. Dolnolhotská pouť se slaví vždy třetí neděli v červenci po újezdské a slopenské pouti. Výročí posvěcení kostela se slaví bližší neděli k 6. 11.

Ve třetí obci patřící do farnosti, Sehradicích, je soukromá kaple (u Machů). Je zasvěcena Panně Marii, Matce církve. Výročí posvěcení se slaví 8.5. a oslava patronky v pondělí po Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Faráři v Horní Lhotě
Po smrti P. Bohumila Chytila (+ 1985), posledního faráře, který na faře bydlel v minulém století, byla farnost spravována z Vizovic. K nejvýznamnějším farářům patřil P. Jan Graubner a P. Antonín Basler.

Od roku 2001 byla správa farnosti přesunuta do Újezdu u Valašských Klobouk. Farářem se stal P. Jan Můčka, děkan valašskoklobouckého děkanátu. Do farnosti zajížděli také újezdští kaplani.

V červnu roku 2016 byl na místo faráře jmenován P. Jiří Ševčík, který se současně stal i kaplanem ve farnosti Újezd u Valašských Klobouk.

Komentáře nejsou povoleny.