Schola

Jedním ze společenství v naší farnosti je schola, která pravidelně zpívá při nedělních bohoslužbách.

Pokud vás zajímá dění ve schole nebo se chcete přidat, kontakt najdete na našich webových stránkách – http://schola.farnosthornilhota.cz

 

Chvalová kapela

Zároveň ve farnosti máme i chválovou kapelu (Schola z Dolní Lhoty), která doprovázela např. duchovní cvičení otce Jamese Manjackala, otce Jiřího Pleskače, otce Mariána Kuffu nebo otce Vojtěcha Kodeta. Téměř každý třetí pátek v měsíci po mši svaté v kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě se scházíme ke společné modlitbě při večeru chval. Kapelu je možné kontaktovat přes email chvalmepana@seznam.cz.

Komentáře nejsou povoleny.