Mše v měsíci

Pořad bohoslužeb v lednu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. února: Čtvrtek

   16.00 HL  Ke cti Ducha Svatého, otevřenost jeho působení a spolupráci

2. února: Pátek – Svátek Uvedení Páně do chrámu; 1. pátek v únoru

   16.00 HL  Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, za jejich rodiče,

            kmotry a sourozence

   17.30 DL  Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, za jejich rodiče,

            kmotry a sourozence

3. února: Sobota – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; 1. sobota v únoru

     8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

   17.30 HL  Za * a † farníky

4. února: Neděle – 5. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za † Zdeňka Mottla (1. výročí), manželku, rodiče z obou stran

            a za duše v očistci

   10.30 DL  Za † Vlastimila Pavelku (1. výročí), strýce Žáčka, babičku a dědu,

            duše v očistci, ochranu a požehnání pro * rodiny

5. února: Pondělí – Památka sv. Agáty, panny

   17.00 SE  Za * a † rodinu Hlavičkovu – rodiče a děti s rodinami

8. února: Čtvrtek – Památka sv. Josefíny Bakhity, panny

   16.00 HL  Na úmysl dárce

9. února: Pátek

   17.30 DL  Na poděkování za dar života s prosbou o živou víru, požehnání

            a ochranu Panny Marie

10. února: Sobota – Památka sv. Scholastiky; Adorační den farnosti

     8.30 SE  Za celou * rodinu – ochranu, pomoc a požehnání, za † členy rodiny

            a za duše v očistci

   11.30 DL  Za * a † farníky

   17.30 HL  Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje a za uzdravení

11. února: Neděle – 6. neděle v mezidobí; Světový den nemocných

     9.00 HL  Za † rodiče Petrů, jejich syna Miroslava, rodiče Petrášovy, jejich syna        Josefa, ostatní † rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

   10.30 DL  Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje a za uzdravení

12. února: Pondělí

   17.00 SE  Za * a † rodinu Machů a Polomíkovu z Loučky, duše v očistci, pomoc

            a ochranu pro * rodiny

14. února: Středa – Popeleční středa

   16.00 HL  Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

   17.30 DL  Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

15. února: Čtvrtek

   16.00 HL  Na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu, pomoc

            a požehnání pro celou * rodinu

16. února: Pátek

   17.30 DL  Za † Marii a Ludvíka Masařovy, dvoje rodiče, † sourozence

            a požehnání pro * rodiny

17. února: Sobota

   17.30 HL  Za † Františka a Marii Žáčkovy, s prosbou o ochranu pro * rodiny

18. února: Neděle – 1. neděle postní

     9.00 HL  Na poděkování za 95 let života s prosbou o dar zdraví, požehnání

            a ochranu Panny Marie pro * rodinu

   10.30 DL  Za † Svatopluka Šůstka, jeho rodiče, dar zdraví a požehnání pro * rod.

19. února: Pondělí

     8.00 SE  Za * a † farníky                

22. února: Čtvrtek – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

   16.00 HL  Za † Vladimíra a Františku Žáčkovy, ochranu a dar zdraví pro * rod.

23. února: Pátek

   17.30 DL  Za kněze a za nová kněžská povolání

24. února: Sobota

   17.30 HL  Za † Anežku Žáčkovu, sestru, manžela a celou * rodinu

25. února: Neděle – 2. neděle postní

     9.00 HL  Za * a † farníky

   10.30 DL  Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku, † rodinu          Maňasovu, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

26. února: Pondělí

   17.00 SE  Za * a † Latinákovu, duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie

          pro * rodinu                

29. února: Čtvrtek

   16.00 HL  Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu, dceru Jarmilu Dleskovu

            a ochranu Panny Marie pro * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.