Mše v měsíci

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

1. června: Sobota – Památka sv. Justina, mučedníka; 1. sobota v červnu

     8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu

   17.30 HL  Za členy živého růžence a za účastníky májových pobožností ze Sehr.

2. června:  Neděle – Slavnost Těla a krve Páně

     7.30 DL        

     9.00 HL  Za * a † farníky

3. června:  Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

   18.00 SE  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu    

6. června:  Čtvrtek – Památka sv. Norberta, biskupa

   16.00 HL    

7. června:  Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;  1. pátek

   16.00 HL  Ke cti Ducha Svatého, otevřenost jeho působení a spolupráci

   17.30 DL  Za * a † farníky

8. června: Sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

     8.00 DL  Za obrácení hříšníků a za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie

   17.30 HL  Za † Vítězslava Hurtu (1. výročí), rodiče z obou stran, sourozence, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

9. června: Neděle – 10. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

   10.30 DL  Za † Miroslava Remeše, dvoje rodiče, duše v očistci, ochranu Panny Marie za * rodiny

10. června: Pondělí

   18.00 SE  Za * i † rodinu Šimoníkovu, Pavelkovu, Kozubíkovu, Doruškovu, Neubaerovu, Pokornou a všechny příbuzné; na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar lásky a pevného zdraví duše i těla                       

13. června: Čtvrtek – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

   16.00 HL  Za † Zdeňka a Marii Navrátilovy, snachu Yvetu, duše v očistci a za celou * rodinu

14. června: Pátek

   17.30 DL  Za * a † rodinu Malaníkovu a Večeřovu s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

15. června: Sobota – Památka sv. Víta, mučedníka

   17.30 HL  Za † Františka Žáčka, manželky Marii a Anežku a za celou * rodinu

16. června: Neděle – 11. neděle v mezidobí

     8.30 DL  Za všechny tatínky

   10.00 HL  Za děti, které přistoupí letos k 1. svatému přijímání; za jejich rodiče, sourozence a ostatní příbuzné

17. června: Pondělí

     8.00 SE  Za * a † farníky                 

20. června: Čtvrtek

   16.00 HL  Za † rodiče, † rodinu Michalčíkovu a Juračkovu, † kamarádku, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

21. června: Pátek – Památka sv. Aloise, řeholníka

   17.30 DL  Na úmysl dárce

23. června: Neděle – 12. neděle v mezidobí

     8.30 HL  Za * a † farníky

   10.00 DL  Za děti, které přistoupí letos k 1. svatému přijímání; za jejich rodiče, sourozence a ostatní příbuzné

24. června: Pondělí – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

   16.00 HL  Na poděkování za všechny milosti

   17.30 DL  Na úmysl dárce     

27. června: Čtvrtek

   16.00 HL  Za † rodiče Pětrošovy, syna Jaroslava, duše v očistci a ochranu pro * r.

28. června:  Pátek – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

   17.30 DL  Za * a † farníky

29. června: Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

   17.30 HL  Za děti, mládež a učitele – poděkování za školní rok s prosbou za prázdniny

30. června: Neděle – 13. neděle v mezidobí

     9.00 HL  Za † Františku a Karla Kunderovy, rodiče a sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny

   10.30 DL  Za † Aloise a Jarmilu Kuželovy, 2 syny, rodiče z obou stran, Františka          Janíka a požehnání pro * rodiny

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.