Pastorační plán pro rok 2018 – 1. pololetí

1.1. ne Světový den modliteb za mír
6.1. so Tříkrálová sbírka
13. 1. so Farní ples
2. 2. Představení dětí k 1. svatému přijímání
3. 2. so Památka sv. Blažeje – svatoblažejského požehnání
10. 2. so Adorační den farnosti
11. 2. ne

Světový den nemocných – udělování svátosti nemocných v kostele HL,DL

25. 2. ne Odpolední posezení farnosti – SE
    Sportovní odpoledne v hale v Dolní Lhotě
17. 3. so Děkanátní setkání mládeže – VK
19. 3. po Slavnost sv. Josefa – mše a posezení chlapů
23.3. pá-so Nesení kříže
29. – 31. 3. čt-so Slavení Velikonočního třídenní
8. 4. ne Neděle Božího milosrdenství
9. 4. po Slavnost Zvěstování Páně – mše a posezení žen
   

Čtení Bible

29. 4. ne Mše svatá za hasiče (HL)
1. 5. út Farní pouť
8. 5. út Pouť dětí a mládeže k Panně Marii – DL
8. 5. út Výročí posvěcení kaple – SE 18 hod.
12. 5. so Mše svatá v Sehradicích – 11 hod.
13. 5. ne Den matek
19. 5. so Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého DL
20. 5. ne Setkání členů živého růžence
27. 5. ne Biřmování – DL
3. 6. ne Slavnost Těla a Krve Páně, 1. svaté přijímání dětí
8. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
28. 6. čt Mše na konec školního roku

Komentáře nejsou povoleny.