Stavba kostela v Dolní Lhotě

V letošním roce bychom s pomocí Boží rádi provedli zastřešení věže. Zbývá dokončit pokrytí střechy plechem, omítky, okna, dveře a vnitřní úprava. Veškeré práce jsou financovány ze sbírek v kostele a darů věřících.

Snažíme se také oslovit sponzory s prosbou o příspěvek, avšak v dnešní ekonomické krizi se tímto způsobem získávají prostředky velmi těžce. V neděli 15. července před svátkem Panny Marie Karmelské bude při mši svaté sbírka na stavbu kostela. Přispět je možné také na běžný účet farnosti  u Poštovní  spořitelny: 172869220/0300, nebo osobně na faře v Újezdě, kde dárci obdrží potvrzení o daru, který je možné použít k odečtu od základu daně z příjmu.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pamatujeme ve svých modlitbách a při mši svaté.

P. Jan Můčka
http://kostel.dolni-lhota.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.